XIII. Použitie špiónov

napísal: Sun Tsu

1. Sun Tzu povedal: Ak zvoláš stotisíc mužov a prekonáš s nimi veľkú vzdialenosť, povedie to k ťažkým stratám na ľuďoch a zdrojoch štátu. Denné výdavky budú tisíc uncí striebra. Medzi ľuďmi vznikne nepokoj, budú unavení a zaplavia cesty. Sedemstotisíc rodín nebude robiť svoju prácu.

2. Nepriateľské armády môžu čeliť jedna druhej dlhé roky, aby nakoniec zvíťazili v jednom dni. Takže, je vrcholom nezodpovednosti zostávať v nevedomosti o nepriateľovi len kôli tomu, že nechceme na to vynaložiť žiadne výdavky.

3. Niekto, kto koná takto, nie je ani vodca ľudí, ani nepomáha svojmu vládcovi a nie je ani pán víťazstva.

4. Takže, čo umožňuje múdremu vládcovi a dobrému generálovi udrieť, dobiť, a dosiahnuť veci mimo dosahu obyčajných ľudí, sú vedomosti(informácie, predpovede).

5. Toto vedenie nemôže byť získané od duchov (bohov); nemôže byť získané induktívne z predchádzajúcich skúseností, ani žiadnou deduktívnou kalkuláciou.

6. Informácie o nepriateľovej pripravenosti možu byť získané iba od iných ľudí.

7. A preto používame špiónov, ktorých je päť skupín: (1) Miestny špión; (2) Vnútorný špión; (3) Obrátený špión; (4) Odpísaný (mŕtvy) špión; (5) Prežívajúci (živý) špión.

8. Keď je týchto päť druhov špiónov v práci, nik nemôže odhaliť tajný systém. Toto sa nazýva "božská manipulácia nitkami." A to je vládcova najvzácnejšia schopnosť.

9. Mať miestnych špiónov znamená, najať si miestnych obyvateľov.

10. Mať vnútorných špiónov znamená, použiť úradníkov (hodnostárov) nepriateľa.

11. Mať obrátených špiónov znamená, získať nepriateľských zvedov a použiť ich pre vlastné účely.

12. Mať odpísaných špiónov, umožňuje klamať nepriateľa, a dovoľuje našim špiónom, ktorí o nich vedia, vydať ich nepriateľovi.

13. Živý špióni sú tí, ktorí prinesú späť správy od nepriateľa.

14. A preto, k nikomu v celej armáde nebude mať vodca lepší vzťah, než k špiónom. Nikto nebude viac odmeňovaný. Žiadne iné veci nebudú držané vo väčšej tajnosti.

15. Špióni nemôžu byť účelne využití bez múdrosti.

16. Nemôžu byť správne riadení bez zhovievavosti a úprimnosti.

17. Bez prefíkanej a vynaliezavej mysle, si nikto nemôže byť istý správnosťou ich správ.

18. Buď prefíkaný ! a použi špiónov pre každý druh svojich záujmov.

19. Ak je tajná vec prezradená predtým ako čas dozrel, špión musí zomrieť spolu s tými, ktorí o tom vedeli.

20. Či cieľ ktorí má byť zničený je armáda, mesto, alebo chceme zabiť nejaku osobu, je vždy nutné začať získaním informácií o tých ľuďoch, ktorí tam slúžia, ktorí radia, ktorí strážia. Naší špióni musia byť poverení toto zistiť .

21. Nepriateľskí špióni, ktorí prišli sliediť k tebe musia byť odhalení, zvádzaní úplatkami, bohato pohostení. Takto sa obrátia na tvoju stranu, a stanú sa obrátení špióni.

22. Pretože cez informácie dodané obrátenými špiónmi, budeš schopný zamestnať miestnych a vnútorných špiónov.

23. Na základe informácií od obrátených špiónov možeš zistiť, akú informáciu máš dať odpísaným špiónom, aby ju doručili nepriateľovi.

24. Nakoniec, na základe informácií od obrátených špiónov, možeš odhaliť správnu príležitosť na vyslanie živých špiónov.

25. Zmysel použitia všetkých týchto piatich druhov špiónov, je získať informácie o nepriateĺovi. A toto vedenie môže byť v prvom rade získané od obrátených špiónov. Preto je podstatné, aby sa s obrátenými špiónmi zachádzalo veľmi dobre.

26. V dávnych dobách, keď rástla moc dynastie Yin pracoval pre ňu I Chin v krajine Hsia. Podobne keď rástla moc dynastie Chou pracoval pre ňu Lu Ya v Krajine Yin.

27. Preto, iba osvietený vladca a múdry generál, bude používať najinteligentnejších a najschopnejších z armády, pre účely špionáže a preto dosiahne veľké výsledky. Špióni sú najdôležitejší element vo vojne, pretože na nich závisí schopnosť armády pohybovať sa.


      
Umenie vojny

Napísal Sun Tsu, okolo roku 509 pred n.l.
Táto kniha je pravdepodobne historicky prvá, kde sa popisuje využitie aktivít, ktoré boli neskôr typické pre Ninjov.

Ninpiden

Hattori Hanzo Masanari 1560

Shoninki

Shoninki bola napísaná roku 1681 Natori Masazumim, a pozostáva z troch častí. Shoninki je spis z Kishu-ryu ninjutsu a hovorí , že bojovníci z Iga, ktorí ušli po porážke v Tensho vojne, založili túto tradíciu ninjutsu. Text nie je veľmi dlhý, popisuje rôzne oblasti, od stratégie po infiltráciu, ale nie špecifické bojové techniky.

Bansenshukai

Bansenshukai je spis (11 dielny) z Iga a Koga ryu Ninjutsu. Bol zostavený Fujibayashim Yasutakem (tiež Yasuyoshi) z Igi, v roku 1676.
Bansenshukai je písané dielo o filozofii, vojenskej stratégii a taktike, astrológii a zbraniach, zamerané špeciálne na Ninjutsu.