Sengoku jidai (1467 - 1615)


Sengoku, alebo éra "bojujúcich štátov", je dlhé obdobie vojen v histórii Japonska. Trvalo od polovice 15-steho storočia do prvej polovice 17-steho storočia. Začalo sa v druhej polovici éry Muromachi - v roku 1467 vojnou Onin (Onin no Ran 1467-1478) a trvalo počas éry Azuchi-Momoyama, až do finálneho mieru a poriadku dosiahnutého v roku 1615 (éra Edo). V Japončine je éra "bojujúcich štátov" známa ako Sengoku jidai.

-

Centrálna vládnuca autorita Ashikaga a Muromachi Shogunátu v hlavnom meste Kyoto bola zničená, čo viedlo ku kompletnému zlomu v sociálnom poriadku a občianskej vojne na celom území Japonska. Provinční daimyovia, ktorí sa spoliehali na autoritu a moc Shogunátu zistili, že sú izolovaní a zraniteľní vonkajšími aj vnútornými nepriateľmi.

-

Gekokujyou - Veľa provinčných daimyov, ako Shimazu, Takeda a Imagawa vládli svojim územiam pod autoritou nie len Ashikaga Shogunátu, ale tiež Kamakura Shogunátu, ustanovujúc svoje vlastné nezávislé územia. Avšak veľa iných, ako Hosokawa, Shiba, a Toki našli svoje územia obsadené ich vlastnými vazalmi a sluhami - ako Oda, neskôr Hojo, a Saito Dosan, ktori sa chopili príležitosti zaviesť svoje vlastné meno a stali sa novými Sengoku daimyami so svojimi vlastnými zákonmi. Taktiež sedliaci v celom Japonsku zjednotení náboženskými vodcami Buddhistického smeru Čistej Krajiny, sformovali Ikko ikki (vlastné nezávislé územia) kde vzdorovali vláde daimyov. V niektorých prípadoch boli úspešní a najznámejší ikko ikki v Kaga provincii trval nezávisle skoro 100 rokov.
Tento fenomén sociálnych nepokojov, kde vazali a sluhovia odmietli tradície a hodnoty predchádzajúceho zriadenia, silou zvrhli svojich vodcov a zaviedli vlastný poriadok, je známy ako Gekokujyou. Gekokujyou znamená niečo v zmysle "spodok prekonal vrch".

-

Snaha o zjednotenie a konečný mier.
Absencia centrálnej autority v hlavnom meste trvala, až kým armáda Oda Nobunagu nevstúpila do Kyota v roku 1568, kde znovuustanovil Muromachi Shogunát pod vedením bábkového shoguna Ashikaga Yoshiakiho na začiatku éry Azuchi-Momoyama. Aj napriek obnoveniu centrálnej vlády v Kyoto a Nobunagovej snahy zjednotiť krajinu, zápas o moc medzi bojujúcimi štátmi pokračoval až do zjednotenia a konečného mieru, ktorý bol dosiahnutý dlho po zavraždení Nobunagu v roku 1582.

-

Po Nobunagovej smrti, Toyotomi Hideyoshi porazil svojich rivalov. Hideyoshi najprv dobil Shikoku (Shikoku Heitei), potom Kyushu (Kyushu Heitei) a nakoniec zjednotil celé Japonsko v roku 1590 zničením Hojo klanu.

Po Hideyoshiho smrti v roku 1598, sa jeho vazal Tokugawa Ieyasu pokúšal zničiť Toyotomiho klan. Po Sekigaharskej bitke v roku 1600 sa Ieyasu stal vládcom a prijal titul Seii Taishogun a ustanovil Tokugawa alebo Edo Shogunát v 1603. Nakoniec Ieyasu úplne zničil Toyotomiho klan v letnom obliehaní Osaky v roku 1615 a konečne priniesol mier Japonsku.
      
Roky Éra Popis
300
pred n.l.
Jomon Prví Japonci boli zberači, lovci a rybári.
300 pred n.l. - 300 Yayoi Zavedenie ryžového poľnohospodárstva dalo vzniknúť sociálnej hierarchii a stovkám malých štátov, ktoré sa začali zjednocovať do väčších.
300-538 Kofun 300 Japonsko je po prvý krát viac, alebo menej zjednotené. Veľké hrobky (kofun) boli stavané pre mŕtvych vodcov.
538-710 Asuka 538/552 Zavedenie Buddhizmu.
604 Sedemnásť článková ústava princa Shotoku.
645 Zavedenie Taika reformy. Začína éra Fujiwara.
710-784 Nara 710 Nara sa stáva prvé trvalé hlavné mesto.
784 Hlavné mesto sa presúva do Nagaoky.
794-1185 Heian 794 Hlavné mesto sa presúva do Heian (Kyota).
1016 Fujiwara Michinaga sa stáva vládcom.
1159 Taira klan pod vedením Taira Kiyomori prevezme moc po Heiji vojne.
1175 Zavedenie Buddhistického smeru Jodo (Čistá krajina).
1180-85 Vo vojne Gempei, Minamoto klan ukončí nadvládu Taira.
1192-1333 Kamakura 1191 Zavedenie Zenu.
1192 Minamoto Yoritomo sa stáva shogunom a ustanovuje vládu Kamakura.
1221 Jokyu nepokoje ukončily zápas medzi Kamakura a Kyoto, ktoré viedli k nadvláde Hojo v Kamakure.
1232 Je vyhlásený zakonník (pravidlá) Joei Shikimoku.
1274 a 1281 Mongolské hordy sa dvakrát pokušajú vtrhnúť do Japonska, ale neuspejú pre zlé počasie.
1333 Pád vlády Kamakura.
1338-1573 Muromachi 1334 Kemmu znovuobnovenie: cisár znovu získava moc nad Japonskom.
1336 Ashikaga Takauji dobíja Kyoto.
1337 Cisár uteká a ustanovuje Južný dvor v Yoshino.
1338 Takauji ustanovuje vládu Muromachi a druhého cisára v Kyoto (Severný dvor).
1392 Zjednotenie Severného a Južného dvora.
1467-1477 Vojna Onin.
1542 Portugalci prinášajú pušky a Kreťanstvo do Japonska.
1568 Nobunaga vstupuje do Kyota.
1573 Pád vlády Muromachi.
1573-1603 Azuchi
Momoyama
1575 Takeda klan je zničený v bitke pri Nagashino.
1582 Nobunaga je zavraždený a nahradený Toyotomi Hideyoshi.
1588 Hideyoshi konfiškuje zbrane farmárov a náboženských inštitúcií.
1590 Japonsko je znovuzjednotené po páde Odawara (Hojo).
1592-98 Neúspešná invázia do Korei.
1598 Smrť Hideyoshiho.
1600 Tokugawa Ieyasu porazil svojich rivalov v bitke pri Sekigahare.
1603 - 1867 Edo 1603 Ieyasu sa stáva shogunom a ustanovuje vládu Tokugawa v Edo (Tokyo).
1614 Ieyasu zintenzívňuje prenasledovanie kresťanov.
1615 Toyotomi klan je zničený po Ieyasuvom dobití hradu Osaka.
1639 Skoro úplná izolácia Japonska od zvyšku sveta.
1688-1703 Genroku éra
1792 Ruský neúspešný pokus o nadviazanie obchodných vzťahov s Japonskom.
1854 Comodor Matthew Perry donúti Japonskú vládu otvoriť obmedzené množstvo prístavov pre obchod.
1868-1912 Meiji 1868 Meiji znovuobnovenie.
1872 Prvá železnica medzi Tokyom a Yokohamou.
1889 Vyhlásenie ústavy Meiji.
1894-95 Sino-Japonská vojna.
1904-05 Rusko-Japanská vojna.
1910 Pripojenie Kórei.
1912 Smrť cisára Meiji.
1912-1926 Taisho 1914-18 Japonsko sa pripája k spojeneckým silám v Prvej Svetovej Vojne.
1923 Veľké zemetrasenie Kanto ničí Tokyo a Yokohamu.
1926-1989 Showa 1931 Mandžuský incident.
1937 Druhá Sino-Japonská vojna začína.
1941 Začína vojna v Pacifiku.
1945 Japonsko kapituluje po zhodení dvoch atómových bômb na Hiroshimu a Nagasaki.
1946 Je zavedená nová ústava.
1952 Končí spojenecká okupácia Japonska.
1956 Japonsko sa stáva členom OSN.
1972 Normalizácia vzťahov s Čínou.
1989- Heisei
1995 Veľké Hanshin zemetrasenie zasiahlo Kobe.
Útok sarinom v Tokyjskom metre sektou AUM.