Ninjutsu nebolo vytvorené. . . V tejto chvíli by vysvetlenie trvalo dlho, ale stačí povedať že to bolo "hnutie" ktoré sa objavilo pred 1000 rokmi v Japonsku na obranu spravodlivosti a ochranu bezbranných ľudí.

Soke Hatsumi


      

Vítame všetkých návštevníkov tejto stránky.

Tieto stránky vznikli ako súkromný projekt študentov Bujinkan Dojo. Ako už hovorí názov, budú v prvom rade o Ninjutsu.

Nejde nám o to, aby sme ľudí detailne zoznamovali so všetkým, čo sa týka Ninjutsu. O tom je už napísaných knih dosť. Skôr nám ide o poskytnutie základných informácií a objasnenie niektorých skreslene chápaných pojmov a dojmov okolo tohto slova.

Na tejto stránke nájdete veľa historických informácií, ktoré boli prevzaté z rôznych zdrojov, takže ak sa tam vyskytnú chyby, je nám to ľuto a pokúsime sa ich v priebehu fungovania stránky opravovať.

Tiež sme nechali anglický prepis väčšiny názvov a mien. V niektorých textoch sa dá nájsť meno tej istej osoby písané trochu inak.

O niektorých historických udalostiach sa ťažko píše, pretože v danej dobe to boli tajné veci, tajne akcie, ... a nerobili sa o nich záznamy do kroník. Taktiež mnohé udalosti boli úmyselne zahmlievané a prekrúcané. Záviseli na tom životy mnohých ľudí. Je to ako v dnešnej dobe: kto vie o všetkých vojenských akciách, ich cieľoch a pozná mená všetkých členov jednotiek, všetky bojové postupy, ...

Veríme, že sa táto stránka stane zdrojom informácií, ktoré pomôžu zorientovať sa v danej problematike.

Na vytvorenie tejto stránky boli použité materiály zo zdrojov, ktoré nájdete na príslušnej podstránke Zdroje.

Väčšina fotiek na tejto stránke bolo vytvorených na tréningoch Bujinkanu.

Ak bude mať niekto záujem o ďalšie informácie, najde ich na stránke www.bujinkan.sk .


Na tejto stránke nájdete informácie z týchto oblastí:

J a p o n s k á   h i s t ó r i a
Základné informácie o Japonskej histórii. Stručná história Sengoku jidai.

Š k o l y   N i n j u t s u
Informácie o školách Ninjnutsu, ktoré sa učia v Bujinkane: Togakure ryu, Kumogakure ryu a Gyokushin ryu.

H i s t ó r i a   N i n j u t s u
Informácie o najznámejších školách Ninjutsu a najznámejších Ninjoch.

K n i h y   o   N i n j u t s u
Zoznam historických kníh o Ninjutsu.

F . A . Q .
Odpovede na najčastejšie otázky okolo Ninjutsu.

Z d r o j e
Linky na zdroje, z ktorých sa čerpali informácie na výrobu tejto stránky.